Telekom Srbija primio 73 nova stručnjaka

*

Telekom Srbija a.d. primio je 73 nova radnika, nakon završenog javnog konkursa.

Nakon završenog javnog oglasa za prijem 75 saradnika kompanije „Telekom Srbija“ a.d. i profesionalne selekcije, primljeno je 73 radnika koji su se pridružili timu i sa kojima je zasnovan radni odnos. 

Zbog nedostatka kompetentnih kandidata, za ova dva radna mesta, u oblasti interne revizije nije izvršen izbor kandidata. 

Ponovo će biti raspisan konkurs za vec pomenutu oblast do kraja poslovne godine Telekoma Srbije a.d.

Primljeni kanditati su iz sledećih oblasti: marketinga, web prodaje, razvoja novih servisa, informaciono - komunikacione tehnologije, kao i ekonomije, prava, ljudskih resursa, interne revizije, strategije, odnosa sa javnošću i logistike.

*
Design by WEB LAB   *                                                 Copyright © 2011 Kupac.rs Sva prava zadržana.
* * * * *