Novi sistem zarada za profesore

*

Zarada univerzitetskih profesora ubuduće bi mogla da zavisi od prolaznosti studenata, kao i od upotrebljivog znanja koje je predavač preneo na studenta.

Prema rečima predsednika Studentske konferencije univerziteta Srbije, gospodina Miše Živića : "To znači da bi čitav sistem obračuna zarada profesora mogao biti promenjen".

Kod nas se sada profesori plaćaju po času, bez obzira da li je taj čas održan, da li je nastavnik došao, svejedno dobiće istu platu", rekao je Živić Tanjugu. Kako je naveo, u SAD i drugim državama, uprave fakulteta postavile su jasne standarde koji predviđaju šta studenti moraju znati na kraju semestra, a i prolaznost na tom predmetu ne sme biti ispod određenog procenta.

"Od toga zavisi plata, odnosno dok profesor ne obezbedi prihvatljivu prolaznost i ne isporuči toliko potrebnog znanja, novac neće dobiti", naveo je Živić. Kako je rekao, tek kada se to bude promenilo i kada budemo imali jasne institucije koje mogu da kontrolišu standard i kvalitet znanja studenata, možemo pričati o reformama. 

"Moramo da budemo svesni da je najbitnije znanje, nove veštine i kompetencije, preduzetnički duh, kojima nas, nažalost, ne uče mnogo na fakultetu", objasnio je on. 

Profesori, prema njegovom mišljenju, moraju da budu fleksibilni, da se usavršavaju, menjaju svoje navike, da drugačije predaju, tako da podstiču studente da razmišljaju kritički, da traže informaciju, rešavaju probleme...

Sve to, kako je rekao, nedostaje u Srbiji i mora se menjati u najskorije vreme, kao i uvreženi stav da je važna diploma, a ne znanje. "Cilj obrazovanja nije da dobijemo diplomu, nego da steknemo znanje", rekao je Živić i ukazao da u Evropi, kada student ide na intervju kod poslodavca, on pita šta znamo, a kod nas je važno koju diplomu imamo.

*
Design by WEB LAB   *                                                 Copyright © 2011 Kupac.rs Sva prava zadržana.
* * * * *