U Beogradu se godišnje otvori oko 300 ordinacija

*

U Beogradu se svake godine otvori više od 300 ambulanti i ordinacija, dok njih blizu 100 zatvori.

Sa dozvolama za rad, dobijenim od Ministarstva zdravlja, trenutno je aktivno 2.194 privatnih zdravstvenih ustanova.

Međutim, prema podacima Gradskog zavoda za javno zdravlje, u Beogradu je evidentiran rad samo 775 privatnih zdravstvenih ustanova.

Načelnik zdravstvene inspekcije u Ministarstvu zdravlja, dr Zoran Panajotović, objašnjava da do ove razlike u statistici dolazi zbog neažurnosti vlasnika privatnih ordinacija, koji ne šalju potrebne podatke Gradskom zavodu, iako su po Zakonu o evidencijama u oblasti zdravstva dužni da to rade.

Iz tih razloga, vrši se inspekcijska provera i kontrola na terenu.

Prema Zakonu i Pravilniku o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe, pre početka rada svaka privatna ustanova mora tražiti saglasnost od Ministarstva zdravlja za obavljanje određene delatnosti. U zavisnosti od oblika rada koji žele da osnuju moraju ispuniti standarde u pogledu kadrova, prostorija, opreme i lekova, ali na prvom mestu je licenca zdravstvenih radnika. Najviše dozvola izdaje se za otvaranje stomatoloških ordinacija i apoteka.

Kontrola privatnih ordinacija se vrši po istim kriterijumima kao i za državne ustanove, a povremeno se organizuju i specijalne akcije koje traju od tri do sedam dana, a proveravaju se, na primer, sve ginekološke ili sve pedijatrijske ordinacije.

U osnovi, privatni preduzetnici su tržišno orijentisani i zato vode računa o svakom korisniku, da bi im došao ponovo. Trude se da ispune sve uslove kako bi mogli da stiču dohodak.

Usluga specijalista je uvek skuplja od lekara početnika. Baš zato i u praksi dolazi do različitih cena za istu uslugu. Tako se dešava da u jednoj ordinaciji ginekološki pregled košta 1.500 dinara, a u nekim drugim i više od 5.000 dinara.

*
Design by WEB LAB   *                                                 Copyright © 2011 Kupac.rs Sva prava zadržana.
* * * * *