Novi portal DobreStvari.rs

*

Portal DobreStvari.rs ima pretenzije da postane Vaš novi homepage uvezuje feedove sa najvećih društvenih mreža (Facebook, Twitter i LinkedIn), najvažnije vesti, vremenske podatke, ali i informacije o svom računu, ukoliko su korisnik mreže ovog operatera.

Reč je o portalu dostupnom u web i mobilnoj varijanti, koji Vam nakon registracije nudi mogućnost personalizovanja izgleda portala, izdvajanja vama važnih stvari od onih manje bitnih, postavljanja novih i premeštanja postojećih vidžeta.

"Dobrestvari.rs su velika inovacija koju uvodimo na tržište i moram da kažem da je to nešto na šta smo vrlo ponosni u Telenor grupi. Želeli smo da sve dobre stvari, koje su relevante za internet korisnike stavimo na jedno mesto, na jedan digitalni portal koji ispunjava sve ključne potrebe korisnika kada se radi o korišćenju pametnih uređaja", rekao je Marek Slačik, direktor marketinga i prodaje kompanije Telenor.

Pored toga, na portalu se nalazi i odeljak pod nazivom Market, koji funkcioniše kao prodavnica aplikacija i drugog sadržaja, a naplata se vrši kroz račun korisnika.

"Kada se ulogujete na portal bićete u mogućnosti da brauzujete kroz mobilne aplikacije, ringtonove, različitit sadržaj i koje možete da kupite, bez straha da će podaci sa vaše kartice biti ukradeni. A biće i mnogo besplatnog sadržaja.", rekao je Slačik.

Što se aplikacija tiče, za sada su podržane Android, Java, Symbian i Blackberry platforme, a kada se ulogujete na portal on će prepoznati koji uređaj imate i nuditi Vam relevantan sadržaj, odnosno aplikacije za vaš uređaj.

"Mi razumemo da naši korisnii u Srbiji i dalje dosta koriste feature telefone. Postoje stotine hiljada korisnika koji imaju telefone na Javi i mi ćemo nuditi sadržaj i za te uređaje. Voleli bismo da imamo i Android i iOS. Ne želimo da se takmičimo sa gigantima kao što su Google i Microsoft, Apple. Želimo da budemo dopuna", istakao je Slačik. "Mi se ne takmičimo sa Google Play prodavnicom, na primer, samo nudimo širu prodavnicu koja je jednostavna za pretraživanje, jednostavna za biranje i kupovinu."

*
Design by WEB LAB   *                                                 Copyright © 2011 Kupac.rs Sva prava zadržana.
* * * * *