Mobilni telefon se sve više koristi za internet

*

U Srbiji se mobilni telefon sve manje koristi za razgovore, a sve više za internet.

To je trend u mobilnoj telefoniji tokom protekle godine u našoj zemlji, dok je slanje SMS-ova i dalje "stabilna kategorija".

Ukupni broj pretplatnika mobilne telefonije u Srbiji je dostigao cifru od preko 10 miliona, odnosno 10.182.023.

To znači da na 100 stanovnika Srbije idu čak 143 mobilna telefona.

Suprotno ovolikom porastu broja mobilnih korisnika (200.000 godišnje), broj fiksnih linija prošle godine je opao za tačno 79.907 korisnika.

Kao uzrok ovog smanjenja u RATEL-u navode krizu koja je izbrisala brojna preduzeća, a samim tim i njihovu telefonsku pretplatu.

U zavisnosti od paketa korišćenja, u mobilnoj telefoniji i dalje prednjače oni koji razgovaraju "na kredit": takozvanih prepaid korisnika ima tačno 6.823.111, dok je 3.358.912 registrovanih postpejd korisnika, što je rast od gotovo 100 % u proteklih pet godina. S druge strane, broj prepaid pretplatnika gotovo je na istom nivou kao 2007. godine.

Broj pretplatnika mreže treće generacije se skoro udvostručio u odnosu na 2010. godinu, i u 2011. je iznosio 2,55 miliona korisnika

Broj korisnika itnerneta povećao se za 1,4 miliona, odnosno za 60 %, zahvaljujući u značajnoj meri baš mobilnom internetu.

Mobilni operatreri su prošle godine ostvarili prihod od 846,74 miliona evra, što je čak 53 % ukupnih prihoda sa tržišta telekomunikacija.

I dalja očekivanja su da prenos podataka putem mobilnih telefona i dalje raste, velikim delom zbog sve većeg značaja raznih društvenih mreža, ali i zbog perspektive korišćenja mobilnih telefona u domenu online kupovina.

*
Design by WEB LAB   *                                                 Copyright © 2011 Kupac.rs Sva prava zadržana.
* * * * *