Nova procedura registracije u APR-u mnogo kraća i jeftinija

*

Procedura registrovanja preduzeća je u Srbiji poslednjih godina značajno napredovala.

Samo nekoliko hiljada dinara i preko 10 šaltera Vas deli od statusa preduzetnika ili vlasnika preduzeća, i sve to u roku od 3 dana.

U Agenciji za privredne registre se dobija rešenje i poreski identifikacioni broj (PIB).

Prethodnih godina ova procedura je trajala i više od 30 dana.

Tako je Svetska banka, koja prati uslove poslovanja širom sveta, u svom izveštaju za 2004. godinu iznela podataka da je u Srbiji za pokretanje biznisa potrebno 10 procedura i 44 dana.

Već u poslednjem izveštaju ove institucije je novi podatak da je broj potrebnih procedura smanjen na 7 i da je za to potrebno 13 dana.

Prema ovim podacima Srbija zauzima 92. u svetu, dok prosek za Istočnu Evropu iznosi 16 dana.

Procedura obuhvata prvi dan za overu memoranduma u nadležnom sudu, drugi dan ide na otvaranje privremenog računa u banci i uplatu osnivačkog kapitala, zatim se u Agenciji za privredne registre za tri dana rešava prijava i dobijanje potvrde o registraciji, poreski identifikacioni broj, sertifikati penzijskog i zdravstvenog fonda, overa potpisa za otvaranje bankovnog računa i registrovanje ugovora o radu.

Za sve navedeno je potrebno oko 6.000 dinara. Sledećeg dana se otvara trajni račun u banci, što košta oko 400 dinara. Još jedan dan protekne u izradi pečata, a to košta oko 2.500 dinara. Nakon toga još 5 dana traje registracija kod lokalnih poreskih institucija i na kraju još 1 dan za overu ugovora o radu.

*
Design by WEB LAB   *                                                 Copyright © 2011 Kupac.rs Sva prava zadržana.
* * * * *