112 EXPO na Beogradskom sajmu, od 28. do 31. maja

*

112 EXPO je jedinstveni regionalni sajamski i konferencijski događaj o primeni savremenih tehnologija u funkciji prevencije i reagovanja u vanrednim situacijama i bezbednosti i zdravlja na radu.

Biće održan od 28. do 31. maja 2012.g. u hali 1 Beogradskog sajma, pod generalnim pokroviteljstvom Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije - Sektora za vanredne situacije i pokroviteljstvom Ministarstva rada i socijalne politike - Uprave za bezbednost i zdravlje na radu,

Na Sajmu će se predstaviti preko 150 domaćih i svetskih poznatih brendova kroz izložbeni i stručni prateći program.

Svedoci smo vremena u kome su vanredne situacije - požari, vremenske nepogode, grad, poplave, hemijski akcidenti, zemljotresi, teške - pa čak i smrtne povrede na radu, postale, nažalost, ne toliko retke pojave. Posledice po živote, imovinu i privredu su ogromne, pa pre svega zdrava logika, ali i zakonska obaveza nalaže obavezu preduzimanja blagovremenih sistematskih preventivnih mera od strane svih činilaca društva. Ulaganja u prevenciju su uvek ekonomski i društveno opravdana. Sa druge strane stalni razvoj tehnologije permanentno poboljšava performanse opreme, sistema i elemenata namenjenih prevenciji, reagovanju u vanrednim situacijama i bezbednosti i zdravlju na radu.

Sajam 112- EXPO je jedinstveni sajamski i konferencijski događaj u regionu Zapadnog Balkana, pa i u regionu jugoistočne Evrope, i kao takav okuplja proizvođače, uvoznike, distributere, stručne organizacije za procenu rizika, akademske, naučne i stručne institucije i strukovna udruženja, i stavlja u interakciju sa resornim državnim strukturama, sa zainteresovanim korisnicima, lokalnom samoupravom, privrednim subjektima, pravnim i fizičkim licima.

Stručni prateći program sajma otvoren za poslovne posetioce i građanstvo sva četiri dana sajma.

Svi poslovni posetioci koji žele da besplatno prisustvuju stručnim pratećim programima, zbog ograničenog broja mesta i velikog interesovanja, u obavezi su da se blagovremeno registruju za posetu pratećem programu uz popunjavanje registracionog formulara na sajtu www.112-expo.rs i dostavljanje formulara na 112@sajam.rs.

*
Design by WEB LAB   *                                                 Copyright © 2011 Kupac.rs Sva prava zadržana.
* * * * *