Formirana Nova Agrobanka

*

Poljoprivredna banka Agrobanka je ugašena u petak, a istog dana je formirana Nova Agrobanka.

Novu Agrobanku je osnovala država sa 85 miliona evra, dok je pet miliona evra uložila Agencija za osiguranje depozita.

Na novu banku nisu preneti gubici koji su bili veći od 200 miliona evra, a jedan od najvećih dužnika stare Agrobanke bio je „Habitfarm“ u stečaju, sa obavezama od oko 60 miliona evra.

Odstranjeno je „bolesno tkivo“, a celokupni depoziti i štednja stanovništva, od oko 300 miliona evra, prebačeni su u novu banku. Ovaj novac je siguran i ne nedostaje nijedan dinar. Građani mogu, ukoliko žele, da svoje uloge podignu, ali za tim, zaista, nema potrebe. Nova Agrobanka počela je u subotu da radi, a osnivački kapital je, prema podacima Agencije za privredne registre, uplaćen u celosti. Uz 578,77 miliona dinara novčanog dela, država je u subotu uplatila i takozvani nenovčani kapital, „težak“ 9.839.220.000 dinara. Na ovoliki iznos se zadužila Republika Srbija emitujući dugoročne obveznice, što je uneto kao osnivački kapital u Novu Agrobanku. Odluku o tome donela je u četvrtak Vlada Srbije, a banka je registrovana kao „banka za posebne namene“.

Dozvola za rad sada već staroj Agrobanci oduzeta je pošto u protekih pet meseci, od uvođenja prinudne uprave, nije bilo poboljšanja finansijskog stanja. Istovremeno, sa oduzimanjem licence, NBS je imenovala Agenciju za osiguranje depozita za administratora ove banke, koja će u narednom periodu imati sva ovlašćenja upravnog odbora, izvršnog odbora i skupštine banke.

Na Novu Agrobanku ne prenose se samo osigurani, nego ukupni depoziti položeni kod stare banke. Preostale obaveze i potraživanja ostaju u banci pod administracijom koja traje najduže 25 dana od dana donošenja rešenja o oduzimanju dozvole za rad.


*
Design by WEB LAB   *                                                 Copyright © 2011 Kupac.rs Sva prava zadržana.
* * * * *