Druga Godišnja konferencija mladih ekonomista, 14. i 15. juna.

*

Druga Godišnja konferencija mladih ekonomista biće održana u Beogradu 14. i 15. juna.

Konferencija se održava u Narodnoj banci Srbije (NBS), koja i organizator ovog skupa.

Na konferenciji će mladi doktoranti svoje radove u oblasti ekonomije i finansija predstavljati uglednim domaćim i stranim stručnjacima, a autor najboljeg rada će biti nagrađen sa 200.000 dinara.

NBS, kako je rečeno na konferenciji za novinare, nastoji da postane regionalni centar ekonomske nauke organozovanjem okupljanja studenta doktorskih studija i naučnika koji su nedavno doktorirali, kao i dodelom nagrada i donacija za najbolje naučno-istraživačke radove i organizovanjem seminara. Guverner NBS Dejan Šoškić je istakao da je primena znanja ekonomskih stručnjaka veoma značajna za vođenje ekonomske politike, čiji je cilj očuvanje makreoekonosmke i finansijske stabilnosti u zemlji. - Za dobru ekonomsku politiku značajna je uloga dobrih i kvalitetnih naučno-istraživačkih radova - kazao je Šoškić.

NBS je za nepune dve godine organizovala 56 naučno-istraživačkih seminara, a prošle godine su dodeljene nagrade za najbolje radove u ukupnom iznosu od 1,4 miliona dinara.

Na prošlogodišnjoj konferenciji ekonomista bilo je više od 100 učesnika.

U centralnoj banci je osnovana Kancelarija glavnog ekonomiste koja okuplja naučnike i ustraživače iz zemlje i sveta. NBS dodeljuje godišnju nagradu "Dragoslav Avramović" za najbolji istraživački rad iz oblasti makroekonomije i finansija za čiju su izradu korišćeni podaci sa srpskog tržišta. Konkurs je otvoren do 1. jula, a odluka o dodeli nagrade od 500.000 dinara biće doneta do 15. septembra. Godišnja nagrada za najbolju doktorsku dosertaciju objavljenu od 1. novembra 2011. do 15. novembra 2012. godine je u vrednosti 500.000 dinara, a za najbolji master rad 300.000 i 200.000 dinara. Nagrade za najbolje naučno-istraživačke radove objavljene u renomiranim međunarodnim časopisama su od 50.000 do 500.000 dinara. Konkurs za te nagrade je otvoren do 1. decembra.

*
Design by WEB LAB   *                                                 Copyright © 2011 Kupac.rs Sva prava zadržana.
* * * * *