U Srbiji sve veći broj platnih kartica

*

Od ukupnog broja svih 6,3 miliona platnih kartica u Srbiji, 85 % su bile debitne platne kartice.

Prema rečima direktorke Sektora za platni sistem Narodne banke Srbije, Snežane Zeković. od ukupno 33 banke u Srbiji, 31 banka bavi se poslovima kartičarstva. U ukupnom broju izdatih kartica, DinaCard - domaća platna kartica, učestvuje sa 42 %, Viza kartice sa 36 %, a MasterCard sa 22 %.

Broj POS terminala kod trgovaca pokazuje trend opadanja, dok je broj bankomata u blagom porastu, kao i broj POS terminala za podizanje gotovog novca na šalterima. Prosečan iznos podizanja gotovine na bankomatu je 6.269 dinara, a vrednost plaćanja karticama u maloprodaji prosečno iznosi 2,039 dinara po transakciji.

U praksi se plaćanja e-novcem najčešće obavljaja putem: kartice i putem računara i Interneta, a kao treća vrsta uređaja, u svetu se sve više koriste mobilni telefoni i slični komunikacioni uređaji.

"NBS je pripremila Nacrt zakona o platnim uslugama i platnim sistemima kojim će se u naš pravni sistem uvesti dve direktive od ključnog značaja za tržište platnih usluga EU, a reč je o ''Payment sevirces'' i ''E-money'' direktivama namenjenim pospešivanju konkurencije i kreiranju harmonizovanog pravnog okvira", kaže Snežana Zeković.

Tim novim zakonskim okvirom, bliže će se urediti postupak i procedura izdavanja i korišćenja kako postojećih, tako i novih instrumenata plaćanja, i on će predstavljati podršku razvoju modernog tržišta platnih usluga u Srbiji.

*
Design by WEB LAB   *                                                 Copyright © 2011 Kupac.rs Sva prava zadržana.
* * * * *