Uskoro kontrola kupaca

*

Prema postojećem zakonu, od još pre četiri godine, svaki kupac je dužan da prilikom kupovine uzme i fiskalni račun, U protivnom zaprećena je kazna od 1.000 dinara.

U dosadašnjoj praksi nijedna ovakva kazna još nije naplaćena, ali bi ubuduće inspektori mogli započeti kontrolu građana ispred radnji.

Država bi težište u kontroli izdavanja fiskalnih računa uskoro mogla da preusmeri sa prodavaca na kupce, odnosno inspektori bi kontrolisali građane ispred radnji i kažnjavali ih ukoliko od trgovaca nisu uzeli fiskalni isečak.

Ova novina mogla bi da zaživi u sklopu paketa mera koji treba da pomogne da se državna kasa puni bolje nego do sada.

Ekonomski stručnjaci koji zagovaraju ovakav vid kontrole u obrazloženju ističu da su i iskustva drugih zemalja, od kojih je najsvežije hrvatsko, pokazala da su kupci u stvari najbolji kontrolori. Oni navode da ih samo treba motivisati da kod trgovaca i ugostitelja insistiraju na dobijanju fiskalnog računa, kao dokaza da je transakcija registrovana i da će na nju biti plaćen PDV. A od pretnje kaznom bolje motivacije svakako nema.

*
Design by WEB LAB   *                                                 Copyright © 2011 Kupac.rs Sva prava zadržana.
* * * * *