U 2012. do sada otvoreno 2.800 novih preduzeća i 9.300 preduzetničkih radnji

*

U prvom kvartalu ove godine osnovano je 2.800 novih preduzeća i 9.300 preduzetničkih radnji.

Takođe, u tom periodu je izbrisano 2.700 preduzeća i 11.500 preduzetničkih radnji, prema evidenciji iz registra Agencije za privredne registre.

Prema informacijama Gabrijele Petković Jovanović, PR menadžera Agencije za privredne registre, po automatskom stečaju je od jula 2010. godine izbrisano 16.500 privrednih društva.

"Na broj izbrisanih najviše je uticao automatski stečaj, koji se primenjivao kod preduzeća čiji je račun bio u blokadi u dužem vremenskom periodu", dodala je ona. Kako je rekla, Narodna banka Srbije je obaveštenje slala sudovima, sudovi su sprovodili automatski stečaj i obaveštali APR koja je brisala iz registra takva preduzeća.

Prema njenim rečima, najviše je osnovanih, ali i brisanih preduzeća u sektoru trgovine i ugostiteljskih i drugih usluga i građevinarstva.

*
Design by WEB LAB   *                                                 Copyright © 2011 Kupac.rs Sva prava zadržana.
* * * * *