Imajte dobar odnos i poštovanje među kolegama

*

U radu s ljudima, jedan od najvažnijih aspekata svakodnevnice jeste odnos i suživot sa kolegama.

U tom smislu, Vaš pozitivan ili negativan stav je jako bitan, jer će uticati i na ponašanje ostalih.

Razlike u temperamentu zaposlenih, ciljevima, brzini i sposobnosti obavljanja posla među kolegama, mogu stvoriti takve razlike koje su idealna podloga za konfliktne situacije, a konflikti uvek dovode do lošijeg uspeha kompanije.

Ipak, kreiranje dobre karme na radnom mestu ne zahteva previše truda. Dovoljni su zdrav razum, pristojnost i kompromis. Manje pričajte, više slušajte, jer brojni konflikti često nastaju iz bezazlene razmene reči. U jednom trenutku jedna osoba kaže previše, druga premalo ili se neko nezgrapno izrazi i problemi tako nastaju.

Tokom rasprave s kolegama pokušajte da se vodite zlatnim pravilom: jednu trećinu vremena pričajte Vi, ali ostale dve trećine vremena pustite sagovornika da priča. Uostalom, tako je i naše telo kreirano: imamo dva uha, ali samo jedna usta.

Ako kolega želi da čavrlja s Vama češće nego što želite i tako Vas remeti u obavljanju svakodnevnog posla, ljubazno ga podsetite da morate da završite svoj posao do određenog roka, ali da ćete rado popričati s njim tokom pauze.

Jako bitno je da na poslu izbegavate kontroverzne teme. Nezavisno od toga šta ili gde radite, postoje određene teme koje jednostavno nisu dobrodošle. To su obično politika, religija, lična uverenja i slično. Ukoliko ne vidite ništa loše u učestvovanju u ovakvim temama, ipak se na vreme mudro povucite kada osetite da razgovor polako ide u pravcu konflikta. U takvim situacijama, izlaz je najčešće zdrav humor.

Takođe, poštujte razlike u religiji, nečijem poreklu, izgledu, godištu ili statusu Vaših kolega. Suzdržite se neukusne šale ili komentara o nečijem izgledu. Vrlo često, niko Vam neće priznati da ste ga uvredili, budite sigurni da ste učinili upravo to.

Konačno, čuvajte svoj ugled i kredibilitet u poslovnom okruženju. Ako dovoljno poštujete sebe, zasigurno ćete dobiti poštovanje i od kolega. Najbolji recept za to jeste da svoj posao radite najbolje što možete.

*
Design by WEB LAB   *                                                 Copyright © 2011 Kupac.rs Sva prava zadržana.
* * * * *