U Srbiji od stranaca najviše posluju Kinezi, Slovenci, Hrvati, Mađari...

*

Sve više je vlasnika i suvlasnika firmi i radnji u Srbiji iz inostranstva - najviše je Kineza - 2.190, zatim slede Slovenci, Italijani, Hrvati i Mađari.

Prema podacima iz Agencije za privredne registre, stranci učestvuju u vlasništvu u čak 11.435 preduzeća i 3.515 preduzetničkih radnji.

S druge strane, strani kapital je u Srbiju ušao kroz 6.848 inostranih kompanija, koliko ih je osnivača ili suvlasnika firmi.

Posle Kineza, najviše je Italijana - 941, Hrvata - 856, Mađara - 534, iz Bosne i Hercegovine - 530...

Prema podacima iz Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza, od 225 trenutno aktivnih projekata njih 99 realizuju stranci.

U privatizaciji je strancima prodato ukupno 177 preduzeća, od kojih je raskinuto 46 kupoprodajnih ugovara.

*
Design by WEB LAB   *                                                 Copyright © 2011 Kupac.rs Sva prava zadržana.
* * * * *