Od jeseni sigurnije plaćanje preko interneta

*

Najavljenim ukidanjem Zakona o deviznom poslovanju veće su šanse za dolazak na srpsko tržište PayPala, kompanije za plaćanje preko interneta, ali to ne znači da će ovaj svetski posrednik u kupovini čiji se dolazak već godinama priželjkuje odmah i odlučiti da proširi svoje poslovanje u Srbiji, procenjuju upućeni.

Prema istraživanjima, samo 18% korisnika interneta u Srbiji kupuje preko svetske mreže kupuje preko svetske mreže.

To bi znatno pospešilo elektronsku trgovinu jer bi građani mogli da kupuje robu preko brojnih svetskih online prodavnica, a domaće firme svoje usluge mnogo lakše prodavale u inostranstvu.

Dolazak PayPala na naše tržište sigurno bi popravio ovako loš skor u elektronskoj trgovini. Mada su državni zvaničnici ranije izjavljivali da nema zakonskih ograničenja za dolazak ove kompanije na srpsko tržište, ispostavilo se da je jedan od razloga za ukidanje Zakona o deviznom poslovanju, kako je i sam ministar finansija Mlađan Dinkić rekao, dolazak PayPala. Ukidanje Zakona će omogućiti našim privrednicima otvaranje deviznih računa u inostranstvu, što bi pojednostavilo trgovinu preko PayPala.

U ovom trenutku, Zakon je takav da kada trgovac hoće da ponudi naplatu robe preko PayPala, taj novac prvo ide na račun ove kompanije, pa trgovac njime ne može jedno vreme da raspolaže. PayPal je privatna firma i država šta god da uradi ne može da učini mnogo da ih dovede.

*
Design by WEB LAB   *                                                 Copyright © 2011 Kupac.rs Sva prava zadržana.
* * * * *