Facebook briše lažne profile u svojoj mreži!

*

Facebook je najavio brisanje korisnika koji ne koriste svoje pravo ime na ovoj društvenoj mreži.

Prema pravilima Facebook-a, za korišćenje i povezivanje ove društvene mreže neophodno je koristiti svoja prava imena. Svaki drugi oblik korišćenja Facebook-a predstavlja kršenje ovog pravila i nalog takvog korisnika će biti bez upozorenja izbrisan.

Imajući u vidu činjenicu da je danas Facebook koristi skoro milijardu korisnika, jako je teško u tolikom broju korisnika izdvojiti one koji koriste u svojim nalozima lažna imena. Iz tih razloga, uskoro će biti instalitana na ovoj mreži nova opcija koja će svakom korisniku omogućiti da označi idntitet prijatelja iz svoje liste. Ovakav način može pomoći Facebook-u da "pročisti" svoje članstvo, pod uslovom da svi postojeći članovi budu iskreno koristili ovu opciju, odnosno, budu davali tačne informacije o prijateljima iz svojih listi.

*
Design by WEB LAB   *                                                 Copyright © 2011 Kupac.rs Sva prava zadržana.
* * * * *