U Srbiji 83.9% ljudi ima mobilni telefon, a 55.2% kompjuter!

*

Prema najnovijem istraživanju u Srbiji svakog dana koristi kompjuter 2,2 miliona, a mobilni telefon 4,8 miliona ljudi.

U Srbiji više od polovine građana poseduju svoj kompjuter (55,2 %), dok je onih koji ga nemaju ili ne umeju da ga koriste 38,9 %.

Kao dokaz da naši sve više koriste razne tehnologije, služe sledeći podaci - 83,9 % građana ima mobilni telefon, njih 44,5 % kablovsku, a 21,4 % laptop. Ovi podaci pokazuju rast od 10 % u odnosu na pre dve godine.

Od ukupnog broja mobilnih telefona koji se koriste (4,8 miliona), najčešće ga koriste devojke (99%) i mladići (98%) uzrasta od 16 i 24 godine. Takođe, kompjuter u svom poslovanju koristi 98,7% preduzeća, što predstavlja rast od 25% u odnosu na period pre pet godina.

Prema teritorijalnoj rapodeli, najviše računara ima u Beogradu (66,2 %), dok je centralnoj Srbiji taj broj manji od 50% domaćinstava.

Prema podacima, u Srbiji svakodnevno koristi kompjuter više od 2,5 miliona građana, a internet više od 2,1 milion!
Najčešće se internet koristi za pretragu raznih informacija o robi i uslugama, za elektronsku poštu, čitanje online novina, igranje raznih igrica, skidanje slika, muzike, filmova...

Čak 92 % populacije između 16 i 24 godina ima otvoren nalog na društvenim mrežama Facebook i Twitter.

*
Design by WEB LAB   *                                                 Copyright © 2011 Kupac.rs Sva prava zadržana.
* * * * *