Društvene mreže se malo koriste na političkoj sceni u Srbiji

*

Društvene mreže, kao savremena sredstva za komunikaciju, još nisu dovoljno zaživela na političkoj sceni u Srbiji.

Tako na primer, Vlada Srbije nema svoju prezentaciju ni na Twitter-u ni Facebook-u, dok samo četiri ministarstva imaju svoje Facebook  prezentacije. Kao pozitivni primeri iz regiona, izdavajaju se Hrvatska i Crna Gora čije vlade su vrlo aktivne na društvenim mrežama, dok Vlada Bosne i Hercegovine, takođe kao i Srbija, nema prezentaciju na drustvenim mrežma.

U Srbiji se aktivnost političkih stranaka na društvenim mrežama drastično povećava u vreme političkih i izbornih kampanja, ali i odmah i pada nakon završetka tih kampanja (čak do 90%).

Slična je situacija i sa funnkcionerima u Srbiji, koji nisu aktivni na Twitter-u i Facebook-u, u onoj meri koliko su bili pre izbora. Među onima koji, ipak, redovno koriste društvene mreže su Mlađan Dinkić i Rodoljub Šabić.


*
Design by WEB LAB   *                                                 Copyright © 2011 Kupac.rs Sva prava zadržana.
* * * * *