Budite oprezni sa lažnim porukama (scam) na internetu

*

Sve veća ekonomska kriza u svetu, kao i masovno korišćenje elektronske pošte i društvenih mreža (Facebook, Twitter) donelo je i veću izloženost različitim finansijskim prevarama na internetu.

Uobičajeni naziv za elektronsku poruku koja sadrži finansijsku prevaru je "scam" (u prevodu: skem).

Prevara se zasniva na fantastičnoj finansijskoj ponudi koju ćete dobiti elektronskom poštom ili društvenom mrežom. Takve ponude uvek u sebi sadrže obaveštenje o lakom i brzom bogaćenju na različite načine.

Najčešće njihovi autori žive u stranim zemljama i predstavljaju se kao doktori, generali, ministri, često i kao deca ili udovice poznatih ljudi kojima treba pomoć da prebace ogromna novčana sredstva iz svoje zemlje.

Najčešći razlozi kao povod što se upravo Vama kao nepoznatoj osobi obraćaju, jesu razne nesreće ili elemntarne nepogode (zemljotres na Haitiju, rat u Libiji, cunami na Tajlandu, događaji koji su aktuelni tih dana), nasledstva bez naslednika, finansijske pronevere u velikim bankama ili fondovima itd, usled kojih je veliki novac zarobljen u nekim bankama i potreban im je neko sa kim bi podelili taj novac.

Od Vas se traži samo da date podatke o svom računu i platite taksu kako bi mogla da se izvrši uplata tog novca na Vaš račun, od koga ćete dobiti znatan deo (nekada pominju i 50 %). Naravno, jedini novac koji u toj priči stvarno postoji jeste onaj koji ćete Vi uplatiti na ime lažne takse ili naknade za transfer novca. Kada „nasednete” na prevaru i uplatite novac na ime ovih troškova, obično se od Vas traži i dodatna uplata. Međutim, najveću opasnost predstavlja činjenica da ste dali podatke o svom bankovnom računu i da postoji mogućnost i rizik da sa njega budu skinuta sva raspoloživa novčana sredstva.

Pored ovog načina prevare, često su u upotrebi i obaveštenja da ste dobili na lutriji, ponude za brzo bogaćenje, molba za novčanu pomoć, ponude za kupovinu isceliteljskih lekova i druge. Kao i prva, sve podrazumevaju plaćanje unapred za "naknade", "takse" i "troškove".

U celom svetu, pa i kod nas je sve prisutniji problem krađe identiteta, posebno na društvenim mrežama. Nakon što neko nelegalno izvrši pristup vašem profilu na društvenoj mreži, u prilici je da sa njega Vašim prijateljima pošalje molbu za novčanu pomoć. Ova molba biće upućena u Vaše ime, ali broj računa na koji sredstva treba da se uplate je naravno u vlasništvu izvršioca prevare.

Posebno karakteristična je i činjenica da su ovakve poruke pune namernih gramatičkih grešaka i pravopisnih nepravilnosti, po čemu ih možete lako i brzo prepoznati.

Šta treba da uradite kada dobijete ovakvu tkzv. "skem" poruku?

Najbolji način zaštite od ove vrste prevare je da uopšte ne odgovarate na primljenu elektronsku poštu ili poruku.

Ukoliko ipak odgovorite pošiljaocu da ne želite dalji kontakt, time ste samo potvrdili svoj identitet i ohrabrili ga da nastavi komunikaciju sa Vama.

Evo nekoliko saveta ove prirode:

- nemojte ostavljati svoje lične podatke na nepouzdanim web stranicama, portalima
- budite oprezni prilikom elektronskih uplata i zatvarajte svoj nalog nakon obavljene transakcije
- svoje naloge na društvenim mrežama morate pažljivo čuvati kako ne bi bili zloupotrebljeni
- budite vrlo oprezni kada dobijete poruke od nepoznatih osoba i poruke koje su nerealno dobre i stimulativne

*
Design by WEB LAB   *                                                 Copyright © 2011 Kupac.rs Sva prava zadržana.
* * * * *