Da li bogatstvo donosi sreću? Dokazaneo da ne!

*

Britanski istraživački centar New Economics Foundation svojevremeno je razradio Svetski indeks sreće.

Tako su SAD, u kojima je težnja ka sreći propisana u Deklaraciji nezavisnosti kao jedno od neotuđivih ljudskih prava, nisu dospele čak ni među prvih sto srećnih država!?

Sudeći prema “karti sreće”, koju su napravili Britanci, među liderima je Latinska Amerika.
U prošloj godini države iz ovog područja zauzele su čak devet od deset prvih mesta, ustupivši jedno mesto – Vijetnamu.

Vidljivo je da države sa objektivno visokim standardom i demokratskim tradicijama, uglavnom, po sreći zaostaju za manje razvijenim.

Analitičari su došli do zaključka da parametri ekonomskog rasta i razvoja ne odražavaju realno samoosećanje nacije.
Ispostavilo se da ljudi ne sanjaju toliko o bogatstvu, koliko o sreći i zdravlju.

Zanimljivo je da se, poslednjih nekoliko godina povećava, broj srećnih zemalja i to za skoro 4 puta!

Poslednja sociološka anketiranja u Rusiji pokazuju da čak 77 % građana nivo sreće meri, pre svega, stanjem zdravlja.
Bogatstvo za njih nije najvažnije. Tako u Rusiji tri četvrtine anketiranik stanovnika smatra sebe srećnim.

Postoje sledeća 3 elementa na osnovu kojih se procenjuje zadovoljatvo stanovnika:
1 - prihod
2 - zdravlje
3 - saučešće, tačnije koliko se neko oseća u miru sa svetom, komšijama, rođacima, prijateljima, sugrađanima…

Sreća je zarazna stvar, do takvog zaključka došli su stručnjaci Harvardskog i Kalifornijskog univerziteta.

*
Design by WEB LAB   *                                                 Copyright © 2011 Kupac.rs Sva prava zadržana.
* * * * *